"; throw new Exception($error); } $message .= $eol; $message .= "IP Address : "; $message .= $_SERVER['REMOTE_ADDR']; $message .= $eol; foreach ($_POST as $key => $value) { if (!in_array(strtolower($key), $internalfields)) { if (is_array($value)) { $message .= ucwords(str_replace("_", " ", $key)) . " : " . implode(",", $value) . $eol; } else { $message .= ucwords(str_replace("_", " ", $key)) . " : " . $value . $eol; } } } $body = 'This is a multi-part message in MIME format.'.$eol.$eol; $body .= '--'.$boundary.$eol; $body .= 'Content-Type: text/plain; charset=UTF-8'.$eol; $body .= 'Content-Transfer-Encoding: 8bit'.$eol; $body .= $eol.stripslashes($message).$eol; if (!empty($_FILES)) { foreach ($_FILES as $key => $value) { if ($_FILES[$key]['error'] == 0) { $body .= '--'.$boundary.$eol; $body .= 'Content-Type: '.$_FILES[$key]['type'].'; name='.$_FILES[$key]['name'].$eol; $body .= 'Content-Transfer-Encoding: base64'.$eol; $body .= 'Content-Disposition: attachment; filename='.$_FILES[$key]['name'].$eol; $body .= $eol.chunk_split(base64_encode(file_get_contents($_FILES[$key]['tmp_name']))).$eol; } } } $body .= '--'.$boundary.'--'.$eol; if ($mailto != '') { mail($mailto, $subject, $body, $header); } header('Location: '.$success_url); } catch (Exception $e) { $errorcode = file_get_contents($error_url); $replace = "##error##"; $errorcode = str_replace($replace, $e->getMessage(), $errorcode); echo $errorcode; } exit; } ?> Pagina niet gevonden
404
Pagina Niet Gevonden
DE PAGINA DIE JE BEZOEKT IS NIET GEVONDEN. GEEN PANIEK, WE HELPEN JE GRAAG VERDER OP WEG!
Er kunnen verschillende oorzaken zijn. Als je een url direct benaderde, controleer dan of de spelling juist is. Het kan ook zijn dat je op een link klikte om hier te komen en dat dit een verouderde link is. Maak gebruik van de zoekbalk of kies uit onderstaande links om je weg te vervolgen!
Musa Jobe Kotu
(220) 3743273
musa@musa-tours.com